Om oss

SVEA är en förening för kvinnor i alla åldrar som drabbats av bröstcancer.

SVEA har medlemsmöten fyra gånger per termin med de mest skiftande teman. Ibland bjuder vi in särskilt kunniga föredragshållare som kan ge våra medlemmar fördjupad kunskap om bröstcancer, vård och andra frågor runt sjukdomen. Vi vill också visa på glädje, flärd och saker som kan ge lite guldkant på tillvaron.

SVEA tillhör Bröstcancerförbundet och har genom dom utbildat några medlemmar till stödpersoner med särskild uppgift att genom samtal och på annat sätt stödja medlemmar och anhöriga som har frågor runt sin bröstcancersjukdom.

SVEA ser friskvård som ett viktigt komplement till den traditionella bröstcancervården. Föreningens medlemmar har tillgång till yoga med fokus på andning och avslappning en gång i veckan.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. I medlemsavgiften ingår fyra nummer av Bröstcancerförbundets medlemstidning "Magasin B".

Kära medlemmar i SVEA

Kära medlemmar i SVEA

Bli medlem

Bli medlem